Strona główna / Specjalizacja
Zadanie pytania i jego wycena jest

bezpłatna.

Kompleksowe porady
z różnych dziedzin - prawo pracy, karne, cywilne, handlowe, rodzinne

Kancelaria DPK Law świadczy kompleksowe porady prawne przez Internet oraz „face to face”, w takich obszarach jak: prawo pracy, cywilne, rodzinne, spadkowe, karne, administracyjne, handlowe i nieruchomości.

młotek sędziowski - dpklaw - Porady z zakresu prawa pracy

Nieustanna praktyka oraz skrupulatnie gromadzona wiedza na temat przepisów prawa oraz aktów prawnych gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Dużą uwagę poświęcamy zagadnieniom dotyczącym prawa pracy i ubezpieczeń. Profesjonalne porady prawe obejmują między innymi obowiązki pracodawcy i pracownika, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, urlopy pracownicze oraz świadczenia emerytalne.

Proponujemy Państwu najbardziej korzystne rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy, karnego, cywilnego, handlowego, rodzinnego, spadkowego, itd. Szczegółowe i rozbudowane przepisy sprawiają, że można przeoczyć interesujące nas kwestie. Aby nie stracić przywileju do świadczeń, warto zasięgnąć profesjonalnej porady prawnika specjalizującego się w obszarze prawa pracy.

Gwarantujemy, że dzięki naszym poradom prawnym online (np. z zakresu prawa pracy, rodzinnego czy spadkowego) unikną Państwo nieprzyjemnych sytuacji i niepotrzebnych strat. Zapewniamy pełną dyskrecję.

Nasza kancelaria specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu:

prawo cywilne
 • sporządzanie i opiniowanie umów standardowych jak i niestandardowych,
 • zabezpieczenia wykonania umów (m.in. umowy zastawu, umowy przelewu na zabezpieczenie),
 • własność, współwłasność i posiadanie (ochrona własności),
 • użytkowanie wieczyste,
 • ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebności, służebności przesyłu, zastaw),
 • ochrona praw konsumenta,
 • inne usługi prawne z zakresu prawa cywilnego.
prawo rodzinne
 • wspólność i rozdzielność majątkowa,
 • rozwód i separacja,
 • władza rodzicielska,
 • alimenty,
 • inne usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego.
prawo spadkowe
 • zasady dziedziczenia ustawowego,
 • testamenty,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • zapis i polecenie,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • wspólność majątku spadkowego i dział spadku,
 • inne usługi prawne z zakresu prawa spadkowego.
prawo karne
 • zasady odpowiedzialności karnej,
 • wyłączenie odpowiedzialności karnej,
 • kary i środki karne,
 • zasady wymiaru kary,
 • środki związane z poddaniem sprawcy próbie,
 • środki zabezpieczające,
 • zatarcie skazania,
 • postępowanie karne (postępowanie dochodzenie, śledztwo, postępowanie przed sądem).
prawo administracyjne
 • zasady postępowania administracyjnego,
 • właściwość organów administracyjnych,
 • doręczenia, wezwania oraz terminy załatwiania spraw,
 • skargi i wnioski w postępowaniu administracyjnym,
 • opłaty i koszty postępowania,
 • inne usługi z zakresu prawa administracyjnego.
prawo handlowe
 • przygotowywanie i opiniowanie umów (kontraktów handlowych) standardowych oraz niestandardowych,
 • sporządzanie umów spółek cywilnych, osobowych oraz kapitałowych,
 • doradztwo w procesie rejestracji spółek w KRS,
 • zmiany w dokumentach rejestrowych spółki w KRS,
 • sporządzanie dokumentów korporacyjnych (uchwały, zawiadomienia, pełnomocnictwa i ogłoszenia),
 • łączenie się podział i przekształcanie spółek,
 • likwidacje,
 • odpowiedzialność członków zarządu,
 • inne usługi z zakresu prawa gospodarczego.
prawo pracy
 • przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń, porozumień o rozwiązaniu umowy o pracę oraz umów o zakazie konkurencji,
 • przygotowywanie umów dotyczących zatrudnienia o charakterze cywilnoprawnym w tym kontraktów managerskich,
 • przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych dla pracodawców w tym m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
 • doradztwo prawne w procesach zwolnień grupowych pracowników,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • inne usługi z zakresu prawa pracy.
prawo nieruchomości
 • własność lokali i sprawy mieszkaniowe,
 • służebności gruntowe, osobiste oraz przesyłu,
 • księgi wieczyste i hipoteka,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • prawo budowlane,
 • umowy najmu o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym,
 • inne usługi z zakresu prawa nieruchomości.
Informacja
537-007-320
Nasza kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 18.00